Serviciul de Evidenta a populatiei - Tăuţii Măgherăuş


    Anunt important! Termenul de soluționare al cererilor de eliberare pentru actele de identitate este de 14 zile lucrătoare.    PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

    

    vezi detaliiDocumente utile
Nr. crt. Descriere Vizualizeaza
1 Cerere pentru eliberarea actului de identitate deschide
2 Anexa 12 - Declaratie primire in spatiul locativ deschide
3 Anexa 13 deschide
4 Anexa 14 deschide
5 Anexa 15 - Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania. deschide
6 Anexa 18 - Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania. deschide
7 Anexa 19 - Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei. deschide
8 Documente necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în românia deschide
9 Contravaloarea actelor de identitate deschide
10 Documente cu care se poate face dovada adresei de domiciliu deschide
11 Documente necesare - pentru eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române deschide
12 Documente necesare - pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate deschide
13 Documente necesare - pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani deschide
14 Documente necesare - pentru eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani deschide
15 Documente necesare - pentru eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei, preschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate) deschide
16 Formular pentru eliberarea actului de identitate deschide
17 Documente necesare - pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România deschide
18 Documente necesare - pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor deschide