Serviciul de Resurse Umane - al oraşului Tăuţii Măgherăuş


    Transparenţa veniturilor salariale conform art. 33 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice..  vezi detalii


  • Declaratiile de avere/interese functionari publici - 2020    2019    2018    2017
  • Declaratia de avere/interese functionari publici care au incetat activitatea - 2019
Anunturi/Comunicate ale Serviciului de Resurse Umane
Data Anunt/Comunicat Bibliografie Descarca formulare
23.12.2020 Rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate
Vezi documentul
- - - -
18.12.2020 Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate
Vezi documentul
- - - -
17.12.2020 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate
Vezi documentul
- - - -
08.12.2020 Rezultatul selectiei dosarelorde inscriere la concursul de promovare in grad imediat superior celui detinut
Vezi documentul
- - - -
26.11.2020 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante Consilier Juridic
Vezi documentul
- - - -
25.11.2020 Rezultatul probei interviu sustinute de candidatii inscrisi la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante
Vezi documentul
- - - -
24.11.2020 Rezultatul solutionarii contestatiilor
Vezi documentul
- - - -
24.11.2020 Rezultatul final al concursului organizat in vederea ocuparii functiei de Arhitect Sef
Vezi documentul
- - - -
23.11.2020 Rezultatul probei scrise sustinute de candidatii inscrisi la concursulde recrutare organizat in vederea ocuparii functiei de Arhitect Sef
Vezi documentul
- - - -
23.11.2020 Rezultatul probei scrise sustinute de candidatii inscrisi la concursulde recrutare organizat in vederea ocuparii functiei de Consilier Juridic
Vezi documentul
- - - -
16.11.2020 Anunt organizare concurs promovare in grad profesional imediat superior celui detinut
Vezi documentul
Bibliografie Formular de inscriere
16.11.2020 Rezultatul selecteiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare din data de 20.11.2020 - proba scrisa
Vezi documentul
- - - -
13.11.2020 Rezultatul selecteiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare din data de 20.11.2020 - proba scrisa
Vezi documentul
- - - -
03.11.2020 Rezultatul final al concursului de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante, organizat in perioada 27.10.2020 - 30.10.2020
Vezi documentul
- - - -
02.11.2020 Rezultatul probei interviu sustinute de candidatii inscrisi la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante din data de 30.10.2020
Vezi documentul
- - - -
28.10.2020 Rezultatul probei scrise sustinute de candidatii inscrisi la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante
Vezi documentul
- - - -
20.10.2020 Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 27.10.2020
Vezi documentul
- - - -
20.10.2020 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, cls.I grad profesional asistent, Compartiment Juridic, Contencios în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş cu durata normala a timpului de munca.
Vezi documentul
    
Bibliografie Continut dosar concurs
Fisa Postului
Model adeverinta vechime
Formular inscriere
Model declaratie
20.10.2020 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează de recrutare pentru funcţia publica de conducere vacanta de Arhitect sef al orasului Tautii Magheraus.
Vezi documentul
    
Bibliografie Continut dosar concurs
Atributii Arhitect Sef
Model adeverinta vechime
Formular inscriere
Model declaratie
05.10.2020 Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant - Inspector, cls.I, grad profesional debutant
Vezi documentul
    

Bibliografie

Continut dosar concurs

Fisa postului
31.07.2020 Raportul final al examenului de promovare in grad profesional
Vezi documentul
- - - -
30.07.2020 Rezultatul probei interviu la examRaportul final al examenului de promovare in grad profesional
Vezi documentul
- - - -
30.07.2020 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate, din datat de 30.07.2020
Vezi documentul
- - - -
24.07.2020 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad imediat superior a functionarilor publici din data de 30.07.2020
Vezi documentul
- - - -
16.07.2020 Raportul final al examenului de promovare in grad profesional
Vezi documentul
- - - -
14.07.2020 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Orasului Tautii Magheraus
Vezi documentul
- - - -
03.07.2020 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad imediat superior a personalului contractual din data de 14.07.2020
Vezi documentul
- - - -
30.06.2020 Anunt organizare concurs promovare personal contractual
Vezi documentul
- - - -
30.06.2020 Anunt organizare concurs promovare functie publica
Vezi documentul
Vezi documentul, partea II
- - - -
13.05.2020 Raportul final al examenului de promovare in grad profesional
Vezi documentul
- - - -
11.05.2020 Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional susținut în data de 08.05.2020
Vezi documentul
- - - -
07.05.2020 Plan interviu la examenul de promovare a funcționarului public
Vezi documentul
- - - -
05.05.2020 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Tautii Magheraus din datat de 04.05.2020
Vezi documentul
- - - -
24.04.2020 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad imediat superior al personalului contractual din data de 04.05.2020
Vezi documentul
- - - -
16.04.2020 Rezultatele finale ale concursului de promovare a personalului contractual
Vezi documentul
- - - -
14.04.2020 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Orasului Tautii Magheraus
Vezi documentul
- - - -
02.04.2020 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad imediat superior al personalului contractual din data de 14.04.2020
Vezi documentul
- - - -
02.04.2020 Anunt organizare concurs promovare in grad functie publica
Vezi anuntul complet
vezi descarcare formular
31.03.2020 Anunt organizare examen promovare personal contractual
Vezi anuntul integral    
- - - -
18.03.2020 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru funcţia publica de conducere vacanta de Arhitect sef al orasului Tautii-Magheraus din data de 27.03.2020 - proba scrisa
Vezi anuntul integral    
- - - -
26.02.2020 În temeiul prevederilor art. 385 alin. (3), art. 467 alin. 7, art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
Primaria orasului Tautii-Magheraus organizeaza concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect – şef din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea si Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Tautii-Măgheraus, judet Maramures.
Vezi anuntul integral    
vezi Atributii Arhitect-sef
Continut dosar
Declaratie pe propria raspundere
Formular inscriere
Model Adeverinta vechime
27.11.2019 Comunicat 15832/27.11.2019 - prin prezenta vă facem cunoscut ca în data de 30.12.2019, la sediul Primariei oraşului Tăuţii Măgherăuş se va desfasura concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.    Vezi comunicatul     vezi Formular inscriere
25.11.2019 RAPORT FINAL - cu privire la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de executie vacant de pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de de Guard – Femeie de serviciu - Compartiment relaţii cu publicul, secretariat-arhiva in perioada 21.11.2019-22.11.2019.    Vezi documentul     - - - -
22.11.2019 Rezultatul probei interviu sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie Guard – Femeie de serviciu - Compartiment relaţii cu publicul, secretariat-arhiva din data de 22.11.2019.    Vezi documentul     - - - -
21.11.2019 Rezultatul probei practice sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie Guard – Femeie de serviciu - Compartiment relaţii cu publicul, secretariat-arhiva din data de 21.11.2019.    Vezi documentul     - - - -
14.11.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul ce va avea loc in data de 21.11.2019 – proba practica - pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de Guard – Femeie de serviciu - Compartiment relaţii cu publicul, secretariat-arhiva în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş.    Vezi documentul     - - - -
25.10.2019 Primaria Orașului Tăuții-Măgherăuș, cu sediul in loc. Tăuții-Măgherăuș, str.1, nr.194, jud. Maramureș, organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioada nedeterminata de Guard-femeie de serviciu - Compartiment relaţii cu publicul, secretariat-arhiva în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş.    Vezi Anuntul     - - Atributii

Precizari proba practica
11.10.2019 RAPORTUL FINAL - la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de executie de Auditor, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Audit intern din cadrul Primariei orasului Tautii-Magheraus din data de 07.10.2019 – proba scrisa.    Vezi documentul     - - - -
09.10.2019 Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Auditor, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Audit Intern din data de 07.10.2019.    Vezi documentul     - - - -
08.10.2019 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Auditor, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Audit Intern din data de 07.10.2019.    Vezi documentul     - - - -
01.10.2019 Veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice la data de 30.09.2019.    Vezi documentul     - - - -
30.09.2019 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie de Auditor, cls.I, grad profesional asistent - Compartiment Audit intern, din data de 07.10.2019 - proba scrisa.    Vezi documentul     - - - -
03.09.2019 Primaria orasului Tautii Magheras organizeaza concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de Auditor, cls. I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Audit intern.    Vezi anuntul     vezi Continut dosar

Formular inscriere
Model adeverinta
Declaratie
30.08.2019 Primaria orasului Tautii Magheras organizeaza concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de Arhitect - sef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului.    Vezi anuntul     vezi Atributii
Continut dosar

Formular inscriere
Model adeverinta
Declaratie
01.07.2019 CENTRALIZATOR NOMINAL - Cu privire la rezultatele finale obţinute de candidatii care au participat la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş din perioada 18.06.2019-20.06.2019.    Vezi documentul     - - - -
20.06.2019 Rezultatele la proba de interviu pentru examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş organizat în perioada 18.06.2019-20.06.2019.    Vezi documentul     - - - -
19.06.2019 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului orasului Tautii-Magheraus organizat în data de 18.06.2019.    Vezi documentul     - - - -
15.05.2019 Prin prezenta vă facem cunoscut ca în data de 18.06.2019, la sediul Primariei oraşului Tăuţii Măgherăuş se va desfasura examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.    Vezi anuntul     vezi Atributii in domeniul achiziţiilor publice
Formular inscriere
15.03.2019 RAPORTUL FINAL - la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de executie de Consilier juridic, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Juridic, Contencios din cadrul Primariei orasului Tautii-Magheraus in perioada 11.03.2019-13.03.2019.    Vezi documentul     - - - -
13.03.2019 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de executie de Consilier juridic, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Juridic, Contencios – Primaria orasului Tautii Magheraus în data de 13.03.2019.    Vezi documentul     - - - -
11.03.2019 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de executie de Consilier juridic, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Juridic, Contencios – Primaria orasului Tautii-Magheraus din data de 11.03.2019.    Vezi documentul     - - - -
07.03.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat, în data de perioada 14.03.2019-16.03.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de Secretar-arhivar - Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva.    Vezi documentul     - - - -
05.03.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de executie de Consilier juridic, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Juridic, Contencios din data de 11.03.2019 – proba scrisa.    Vezi documentul     - - - -
27.02.2019 Raportul final al concursului pentru ocuparea postului de Inspector II din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte de Dezvoltare, Strategii.    Vezi documentul     - - - -
25.02.2019 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare a personalului contractual debutant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, pentru postul de inspector II din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte de Dezvoltare, Strategii organizat in data de 22.02.2019.    Vezi documentul     - - - -
22.02.2019 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier juridic, cls.I grad profesional asistent, Compartiment Juridic, Contencios în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş.    Vezi anuntul     vezi Continut dosar

Fisa post

Model adeverinta
Formular inscriere
Declaratie
20.02.2019 ANUNŢ CONCURS - Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant - Secretar – arhiva, cls. I, grad profesional I Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva.    Vezi anuntul     vezi Continut dosar

Fisa post

Model adeverinta
11.02.2019 Anunt nr. 1520/11.02.2019 privind organizarea in data de 22 februarie 2019 ora 10 a unui examen de promovare a personalului contractual debutant.    Vezi documentul     - - - -
06.02.2019 RAPORTUL FINAL - privire la rezultatele obţinute de candidaţi la probele concursului organizat in perioada 30.01.2019-04.02.2019 pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de Inspector de specialitate clasaI, grad IA-Compartimentul Compartimentul Gospodarire comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.    Vezi documentul     - - - -
06.02.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat,în data de perioada 12.02.2019-14.02.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de Secretar-arhivar - Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva.    Vezi documentul     - - - -
05.02.2019 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad IA – Compartiment Gospodarire comunala din data de 04.02.2019.    Vezi documentul     - - - -
31.01.2019 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad IA – Compartiment Gospodarire comunală din data de 30.01.2019.    Vezi documentul     - - - -
25.01.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere - la concursul organizat in perioada 30.01.2019-01.02.2019 pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de - Inspector de specialitate, cls. I, grad profesional IA - Compartiment Gospodarire comunală.    Vezi documentul     - - - -
17.01.2019 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului Secretar/arhivar - Specialist in relatii publice. vezi Continut dosar

Fisa post

Formular inscriere

Model adeverinta
07.01.2019 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant - Inspector de specialitate, cls. I, grad profesional IA - Compartiment Gospodarire comunală. .    Vezi documentul     vezi Continut dosar

Fisa post

Formular inscriere

Model adeverinta
09.11.2018 RAPORT FINAL - Cu privire la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de executie vacant de Inspector de specialitate clasa I, grad debutant - Compartimentul Implementare proiecte si strategii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş in perioada 05.11.2018-07.11.2018 .    Vezi documentul     - - - -
07.11.2018 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad debutant – Compartiment Implementare proiecte si strategii din data de 07.11.2018.    Vezi documentul     - - - -
05.11.2018 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, debutant – Compartiment implementare proiecte si strategii din data de 05.11.2018.    Vezi documentul     - - - -
29.10.2018 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant de Inspector Specialitate - debutant - Compartiment implementare proiecte si strategii.    Vezi documentul     - - - -
11.10.2018 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant - debutant - Compartimentul Implementare Proiecte şi Strategii.    Anunt     vezi Continut dosar

Fisa post

Formular inscriere

Model adeverinta
28.09.2018 Veniturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Tautii Magheraus, la data de 30.09. 2018, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a H.C.L. nr. 216/2017.    Vezi documentul     - - - -
25.06.2018 Proces Verbal final cu privire la rezultatele finale obtinute de candidatii care au participat la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, din data de 20.06.2018.    Vezi     - - - -
22.06.2018 Rezultatele la proba de interviu pentru examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş organizat în perioada 20.06.2018-22.06.2018    Vezi     - - - -
20.06.2018 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului orasului Tautii-Magheraus organizat în data de 20.06.2018    Vezi     - - - -
13.06.2018 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş    Vezi     - - - -
22.05.2018 Comunicat nr.: 5939 din 21.05.2018.    Vezi comunicat     - - - -
23.03.2018 Informatii de interes general.    Vezi anunt     - - - -
01.02.2018 RAPORTUL FINAL - la concursul organizat în vederea ocupării unor funcţii publice de executie vacante de Inspector cls. I, grad superior din cadrul aparatului de specialitate a primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş din perioada 29.01.2018-31.01.2018 .    Vezi anunt     - - - -
31.01.2018 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării unor funcţii publice de executie vacante de Inspector cls. I, grad superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş din perioada 29.01.2018-31.01.2018.    Vezi anunt     - - - -
29.01.2018 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Inspector cls. I, superior din cadrul aparatului de specialitate a primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş din data de 29.01.2018.    Vezi anunt     - - - -
23.01.2018 RAPORTUL FINAL - privire la rezultatele obţinute de candidaţi la probele concursului organizat în perioada 17.01.2018- 19.01.2018 pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de Inspector de specialitate clasaI, grad debutant - Compartimentul Implementare proiecte si strategii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.    Vezi anunt     - - - -
22.01.2018 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad debutant – Compartiment Implementare proiecte si strategii din data de 19.01.2018.    Vezi anunt     - - - -
19.01.2018 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcţii publice vacante din perioada 29 – 31 ianuarie 2018.    Vezi anunt     - - - -
17.01.2018 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, debutant – Compartiment implementare proiecte si strategii din data de 17.01.2018.    Vezi anunt     - - - -
10.01.2018 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale temporar vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad IA – Compartiment implementare proiecte si strategii din data de 10.01.2018.    Vezi anunt     - - - -
09.01.2018 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat in data de 17.01.2018 – proba scrisa - pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de Inspector de specialitate – debutant - Compartiment implementare proiecte şi strategii.    Vezi anunt     - - - -
29.12.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat in data de 10.01.2018 – proba scrisa, pentru ocuparea unui post contractual de execuţie temporar vacant de Inspector, cls.I, grad IA - Compartiment implementare proiecte şi strategii.    Vezi anunt     - - - -
29.12.2017 RAPORTUL FINAL - privire la rezultatele obţinute de candidaţi la probele concursului organizat în data de 27.12.2017 pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de Secretar-arhivar – Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.    Vezi anunt     - - - -
27.12.2017 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Secretar-arhivar – Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva din data de 27.12.2017.    Vezi anunt     - - - -
27.12.2017 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat, în data de 27.12.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de Secretar - arhivar - Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva.    Vezi anunt     - - - -
19.12.2017 Primăria Oraşului Tăuţii-Măgherăuș, județ Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:
1. Inspector, cls. I, grad superior – Serviciul financiar contabil - Compartiment buget-contabilitate.
2. Inspector, cls. I, grad superior - Serviciul urbanism - Compartiment Administrare Patrimoniu.
    Vezi anunt    Fisa postului 1.  Fisa postului 2.
vezi descarca
19.12.2017 RAPORTUL FINAL - la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Inspector cls. I, asistent – Serviciul financiar contabil – Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare din cadrul aparatului de specialitate a primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş din data de 18.12.2017.    Vezi anunt     - - - -
18.12.2017 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Inspector cls. I ,asistent – Serviciul financiar contabil – Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare din cadrul aparatului de specialitate a primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş din data de 18.12.2017.    Vezi anunt     - - - -
18.12.2017 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Inspector cls. I, asistent – Serviciul financiar contabil – Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare din cadrul aparatului de specialitate a primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş din data de 18.12.2017.    Vezi anunt     - - - -
16.12.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat, în data de 27.12.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de Secretar-arhivar - Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva.    Vezi anunt     - - - -
14.12.2017 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant - debutant - Compartimentul Implementare Proiecte şi Strategii.    Vezi anunt    Fisa postului vezi descarca
14.12.2017 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant - inspector IA - Compartimentul Implementare Proiecte şi Strategii.    Vezi anunt    Fisa postului vezi descarca
13.12.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Inspector cls. I, asistent – Serviciul financiar contabil - Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare.    Vezi document - - - -
29.11.2017 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant - Secretar - arhivar - Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva.    Vezi anunt    Fisa postului vezi descarca
28.11.2017 RAPORTUL FINAL - la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de executie temporar vacante de Inspector, cls.I, principal - Serviciul financiar contabil – Compartiment contracte, concesiuni, comercial din cadrul aparatului de specialitate a primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş din data de 27.11.2017.    Vezi document     - - - -
27.11.2017 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de executie de Inspector cls. I, principal – Serviciul financiar contabil – Compartiment contracte, concesiuni, commercial din data 27.11.2017.    Vezi document     - - - -
27.11.2017 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de executie de Inspector cls. I, principal – Serviciul financiar contabil – Compartiment contracte, concesiuni, comercial.    Vezi document     - - - -
24.11.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de executie de Inspector cls. I, principal – Serviciul financiar contabil – Compartiment contracte, concesiuni, comercial .    Vezi document     - - - -
22.11.2017 RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD.    Vezi raport     - - - -
21.11.2017 Rezultatele la proba de interviu pentru examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş organizat în data de 20.11.2017.    Vezi anunt     - - - -
20.11.2017 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.    Vezi anunt     - - - -
15.11.2017 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Inspector, cls. I, grad asistent – Serviciul financiar contabil - Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare.    Vezi anunt    Fisa postului vezi descarca
15.11.2017 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, judet Maramures, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante: Inspector, cls. I, grad principal – Serviciul financiar contabil – Compartiment contracte-concesiuni, Comercial.    Vezi anunt   Fisa postului vezi descarca
15.11.2017 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad.        Vezi fisier - - - - - - - -
09.11.2017 Anunt nr: 11814/09.11.2017 - Având in vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziţiei Primarului nr. 15 /2017 Privind aprobarea regulamentului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.        Vezi anunt - - - - - - - -
03.11.2017 RAPORTUL FINAL - privire la rezultatele obţinute de candidaţi la probele concursului organizat în perioada 30.10.2017-01.11.2017 pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de Secretar-arhivar – Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.        Vezi raport - - - - - - - -
02.11.2017 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Secretar-arhivar – Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva din data de 01.11.2017.        Vezi raport - - - - - - - -
30.10.2017 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat, în data de 30.10.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de Secretar-arhivar-Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva.        Vezi raport - - - - - - - -
27.10.2017 Raport Final cu privire la rezultatele obtinute de candidati la probele concursului organizat in data de 23.10.2017 pentru ocuparea postului contractual de executie temporar vacant de Inspector de specialitate clasa I, grad IA - Compartimentul Implementare proiecte si strategii din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Tautii Magheraus.        Vezi raport - - - - - - - -
25.10.2017 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale temporar vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad IA – Compartiment Implementare proiecte si strategii.        Vezi anunt - - - - - - - -
24.10.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat, în data de 30.10.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de Secretar-arhivar - Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva.        Vezi anunt - - - - - - - -
23.10.2017 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale temporar vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad IA – Compartiment implementare proiecte si strategii din data de 23.10.2017.        Vezi anunt - - - - - - - -
18.10.2017 Comunicat nr. 10341 - privind desfasurarea examenului de promovare in grad profesional.        Vezi anunt - - - - - - - -
17.10.2017 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual de executie temporar vacant pe durata nedeterminata de Inspector, grad IA - Compartiment implementare proiecte si strategii.        Vezi anunt - - - - - - - -
09.10.2017 Anunt concurs - Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant - Secretar - arhivar - Compartimentul Relatii cu publicul, secretariat-arhiva        Vezi anunt         vezi descarca
09.10.2017 Anunt concurs - Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant - inspector IA - Compartimentul Implementare Proiecte şi Strategii        Vezi anunt         vezi descarca
02.10.2017 Informatii de interes general.        Vezi documentul - - - - - - - -
23.08.2017 Rezultatul final la concursul organizat in perioada 17.08.2017-21.08.2017, în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad IA – Compartiment Implementare proiecte si strategii din 21.08.2017        Vezi anunt - - - - - - - -
22.08.2017 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad IA – Compartiment Implementare proiecte si strategii din 21.08.2017        Vezi anunt - - - - - - - -
18.08.2017 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, grad IA – Compartiment implementare proiecte si strategii din data de 17.08.2017        Vezi anunt - - - - - - - -
11.08.2017 Rezultate la selectia dosarelor - concurs Inspector IA Compartiment Implementare proiecte si strategii        Vezi anunt - - - - - - - -
26.07.2017 Anunt concurs - Primăria oraşului Tăuţii Măgherăus, Jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant - Inspector IA - Compartiment Implementare Proiecte şi Strategii         Vezi anunt         vezi descarca
08.06.2017 Proces Verbal cu privire la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector cls I, debutant - Serviciul public comunitar local de evidenta populatiei, organizat in perioada 29.05.2017 - 31.05.2017.         Vezi anunt         - - - - - - - -
06.06.2017 Cu privire la rezultatele finale obtinute de candidatii care au participat la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oeasului Tautii Magheraus, organizat in data de 29.05.2017, corform raportului final.         Vezi anunt         - - - - - - - -
31.05.2017 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Inspector cls. I, debutant – Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei din data de 31.05.2017         Vezi anunt         - - - - - - - -
29.05.2017 Rezultatele la interviu la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş         Vezi anunt         - - - - - - - -
29.05.2017 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş         Vezi anunt         - - - - - - - -
29.05.2017 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Inspector cls. I, debutant – Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei din data de 29.05.2017         Vezi anunt         - - - - - - - -
23.05.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Inspector cls. I, debutant – Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei din perioada 29.05.2017-31.05.2017         Vezi anunt         - - - - - - - -
03.05.2017 Anunt de interes general         Vezi anunt         - - - - - - - -
02.05.2017 Anunt concurs - Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, Judet Maramures, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere vacante de sef Serviciu Politia Locala, in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Tăuţii Măgherăuş.         Vezi anunt         vezi documentul descarca
26.04.2017 Anunt NR. 3186/1/24.04.2017 - Vă facem cunoscut ca în perioada 29-31 mai 2017, la sediul Primariei oraşului Tăuţii Măgherăuş se va desfasura examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş.        Vezi Anunt         - - - - - - - -
26.04.2017 Anunt concurs - Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, Judet Maramures, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, cls. I, grad debutant – Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei, din cadrul Primariei Tautii Magheraus.         Vezi anunt         vezi documentul descarca
19.04.2017 Proces verbal final - Cu privire la rezultatele finale obţinute la examenul de recrutare organizat, în perioada 13-18.04.2017, pentru ocuparea unui post contractual vacant         Vezi PV         - - - - - - - -
19.04.2017 Rezultat interviu - la concursul de recrutare organizat, în data de 18 aprilie 2017 - interviu, pentru ocuparea unui post contractual vacant         Vezi PV         - - - - - - - -
13.04.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 13.04.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant, pe durata nedeterminata         Vezi anunt         - - - - - - - -
10.04.2017 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere - concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant pe durata nedeteminata cu timp partial de 4 ore, de Inspector, grad II - Compartiment implementare proiecte şi strategii         Vezi anunt         - - - - - - - -
22.03.2017 Anunt concurs - Primăria oraşului Tăuţii Măgherăus, Jud. Maramures organizează in perioada 13.04.2017-18.04.2017 concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant pe durata nedeteminata cu timp partial de 4 ore, de Inspector, grad II - Compartiment implementare proiecte şi strategii         Vezi anunt         vezi documentul descarca
03.03.2017 PV Cu privire la rezultatele finale obţinute la examenul de recrutare organizat, în perioada 28.02.2017-02.03.2017, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante.        Vezi anunt         - - - - - - - -
01.03.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 28.02.2017, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante.        Vezi anunt         - - - - - - - -
23.02.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat, în perioada 28.02.2017-02.03.2017, pentru ocuparea pe durata nedeterminată a doua posturi contractuale, de execuţie, vacante.        Vezi anunt         - - - - - - - -
17.02.2017 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăus organizeaza in data de 17.02.2017, ora 10 - Examen de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate.        Vezi anunt         - - - - - - - -
06.02.2017 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăus organizeaza in data de 17.02.2017, ora 10 - Examen de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate.        Anunt         - - - - - - - -
03.02.2017 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăus, Jud. Maramures organizează in perioada 28.02.2017-02.03.2017 concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a doua posturi contractuale, de execuţie, vacante după cum urmează:
1. Secretar – arhivar, grad I - compartiment relaţii cu publicul, secretariat - arhivă.
2. Inspector, grad II - compartiment implementare proiecte şi strategii
        Anunt        Continut dosar        Model adeverinta        
vezi documentul ----
20.01.2017 RAPORTUL FINAL la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de Inspector, grad asistent – Serviciul financiar contabil - Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare 16.01.2017-19.01.2017 - - - - vezi documentul
20.01.2017 PV - cu privire la rezultatele finale obţinute de candidaţii care au participat la examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de executie vacante organizat în perioada 16 – 19 ianuarie 2017 - - - - vezi documentul
19.01.2017 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de executie vacante organizat în data de 16.01.2017 - - - - vezi documentul
12.01.2017 PV - Selectie dosare 12.01.2017 - - - - vezi documentul
12.12.2016 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, Judet Maramures, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, cls. I, grad asistent – Serviciul financiar contabil - Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare.    -vezi anunt- vezi bibliografia descarca
14.11.2016 PROCES VERBAL FINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de candidaţii la concursul organizat în perioada 04-10.11.2016 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş
        -vezi anunt-
- - - - - - - -
09.11.2016 Rezultatul solutionarii contestatiilor depuse de candidaţii nemultumiti de rezultatul obtinut in urma probei scrise din data de 07 noiembrie 2016
        -vezi anunt-
- - - - - - - -
08.11.2016 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de executie vacante organizat în data de 07 noiembrie 2016
        -vezi anunt-
- - - - - - - -
04.11.2016 Rezultatul probei sportive la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcţii publice vacante organizat în perioada 04- 10 noiembrie 2016
        -vezi anunt-
- - - - - - - -
02.11.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcţii publice vacante organizat în perioada 04- 10 noiembrie 2016
        -vezi anunt-
- - - - - - - -
28.10.2016 Concurs pentru ocuparea postului de politist local.
    -vezi anunt-    -vezi barem-
- - - - - - - -
24.10.2016 Proces verbal final - cu privire la rezultatele finale obţinute la examenul de recrutare organizat, în perioada 19.10.2016 -21.10.2016, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante.    -vezi anunt- - - - - - - - -
21.10.2016 Rezultat interviu la concursul de recrutare organizat, în data de 21 octombrie 2016 - interviu, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante.    -vezi anunt- - - - - - - - -
20.10.2016 Rezultatul probei practice la concursul de recrutare organizat, în data de 20 octombrie 2016 – proba practica, pentru ocuparea postului contractual vacant - guard.    -vezi anunt- - - - - - - - -
19.10.2016 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 19.10.2016, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante.    -vezi anunt- - - - - - - - -
17.10.2016 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat, în perioada 19-21 octombrie 2016, pentru ocuparea pe durata nedeterminată a patru posturi contractuale, de execuţie, vacante.    -vezi anunt- - - - - - - - -
07.10.2016 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor funcţiilor publice de execuţie vacante:
1. Inspector, cls. I, grad superior - Compartiment Resurse Umane;
2. Inspector, cls. I, grad asistent – Serviciul financiar contabil - Compartiment evidenta mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare;
3. Inspector, cls. I, grad principal – Serviciul financiar contabil – Compartiment contracte-concesiuni, Comercial;
4. Poliţist local , cls. I, grad debutant, - Serviciul Poliţia Locală - Compartiment activitate comercială.    -vezi anunt-
vezi bibliografia descarca
26.09.2016 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier juridic, grad asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului    -vezi anunt- vezi bibliografia descarca


Concursuri posturi contractuale
Data Anuntul Bibliografie
26.09.2016 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş organizează in perioada 19-21 octombrie 2016 concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a patru posturi contractuale, de execuţie, vacante după cum urmează:
1. Secretar – arhivar, compartiment relaţii cu publicul, secretariat - arhivă.
2. Inspector , grad debutant - compartiment implementare proiecte şi strategii
3. Bibliotecar, IA – Compartiment Cultura
4. Femeie de serviciu
    -vezi anunt-
vezi bibliografia