Politia locala - Tăuţii Măgherăuş


    Poliţia Locală Tăuţii Măgherăuş a fost înfiinţată conform Hotărârii Consilului Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş nr.83/30.12.2010 , în baza Legii nr.155/12.07.2010 şi a HG nr.1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

    Poliţia Locală Tăuţii Măgherăuş este organizată ca serviciu în cadrul aparatului de specialitate a primarului.

    Poliţia Locală Tăuţii Măgherăuş se înfiinteaza în scopul exercitării atribuţilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor , a proprietăţii private şi publice.

    Poliţia Locală Tăuţii Măgherăuş îsi deşfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale , exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum si a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale.


      OBIECTIVE ale Politiei Locale -  vezi documentul

Compartimente aflate în subordinea Poliţiei Locale


  • Serviciul Ordine Publică
  • Serviciul Disciplină în Construcţii
  • Serviciul Protecţia Mediului
  • Serviciul Comercial
  • Serviciul Circulaţia pe Drumurile Publice

Atribuţii

  • Asigură ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor.
  • Circulaţia pe drumurile publice.
  • Disciplina în construcţii şi afişajul stadal .
  • Protecţia mediului.
  • Alte domenii stabilite prin lege.